Tin ngắn >> Tuyển dụng từ Doanh Nghiệp

Công ty East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ) tuyển công nhân QA
06:58 | 17/09/2015

Các tin khác

TƯ VẤN TRỰC TIẾP


0274 3 886 255 (phòng Tuyển sinh)
0985 979 949 (thầy Thiện)
0979 077 874 (cô Hậu)
 
LIÊN KẾT HỮU ÍCH