Tin ngắn >> Tuyển dụng từ Doanh Nghiệp

C.ty cổ phần nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai tuyển 300 nhân viên kỹ thuật cây ăn trái
10:33 | 14/09/2018Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH


(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
LIÊN KẾT HỮU ÍCH