Tin ngắn >> Tuyển dụng từ Doanh Nghiệp

C.ty Bayer tuyển 13 vị trí Chuyên viên phụ trách An toàn sinh học, Ngành Chăn nuôi - Thú y
01:15 | 15/01/2018Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH


PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
  • LIÊN KẾT