Tin ngắn >> Tuyển dụng từ Doanh Nghiệp

C.ty trừ mối khử trùng Âu châu tuyển Nhân viên kỹ thuật ngành TT-BVTV, QL Môi trường
04:35 | 07/04/2017


Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH


PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
  • LIÊN KẾT