Tin ngắn >> Tin Tức - Hoạt động

Thông báo công nợ và thời gian nhận học bạ Khóa 31, 32, 33, 34, 35
10:42 | 25/11/2021


THÔNG BÁO CÔNG NỢ VÀ THỜI GIAN NHẬN HỌC BẠ CÁC KHÓA

8h00 - 11h00

Thứ 2 + Thứ 4

Khóa 34

8h00 - 11h00

Thứ 3 + Thứ 5

Khóa 35

14h00 - 16h00

Thứ 3 + Thứ 5

Khóa 31, Khóa 32, Khóa 33


Khi học sinh đi nhận yêu cầu bổ sung công nợ còn thiếu và mang theo CMND hoặc CCCD bản chính

Liên hệ Phòng Đào tạo, cô DUNG: 
0903 678 169

Các tin khác
LIÊN KẾT HỮU ÍCH