Tin ngắn >> Tin Tức - Hoạt động

Thông báo, học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020
10:37 | 15/02/2020*** HỌC SINH KHÓA 35 VẪN TRIỂN KHAI THỰC TẬP RÈN NGHỀ BÌNH THƯỜNG (theo kế hoạch của Khoa) ***

Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255 - 0987 069 755

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
  • LIÊN KẾT