Tin ngắn >> Tin Tức - Hoạt động

Danh sách nợ Đoàn phí, KTX học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019
10:28 | 29/10/2018

T10-2018-No KTX, Doan phi K33 he 2 nam.xlsx
T10-2018-No KTX, Doan phi cac khoa cu.xls

Yêu cầu các học viên có tên hoàn thành các khoản phí còn nợ trước ngày nhận bằng tốt nghiệp!
Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT