Tin ngắn >> Tin Tức - Hoạt động

[TIN ẢNH] Khóa 30 (2013-2017) tốt nghiệp
02:54 | 12/03/2017

67 SV Khóa 30 (2013-2017) tốt nghiệp
(30A2,B2,C2,F2,H2, CNTY18,19, TT-BTTV 11, TT-BVTV DT3,4)
(SV Khóa đầu tiên của ngành Tin học ứng dụng ra trường)Tổng hợp: Hiếu Lê

Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT