Tin ngắn >> Thời khóa biểu (Chính quy, Tại chức)

TKB Tuần 48 (05/07-11/07 năm học 2020-2021)
02:14 | 02/07/2021


* TKB TUẦN 48: CHUYÊN NGÀNH (xem trực tiếp trên web)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://nln.phanmemdaotao.com/Pages/Sims/ScheduleOfClass.aspx?pt=4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* TKB TUẦN 48: TẠI CHỨC
Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH


(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
LIÊN KẾT HỮU ÍCH