Tin ngắn >> Thời khóa biểu (Chính quy, Tại chức)

TKB Tuần 47 (28/06-04/07 năm học 2020-2021)
04:18 | 25/06/2021


* TKB TUẦN 47: VĂN HÓA - CHUYÊN NGÀNH (xem trực tiếp trên web)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://nln.phanmemdaotao.com/Pages/Sims/ScheduleOfClass.aspx?pt=4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* TKB TUẦN 47: TẠI CHỨC
Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH


(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
LIÊN KẾT HỮU ÍCH