Tin ngắn >> Thời khóa biểu (Chính quy, Tại chức)

TKB Tuần 46 (21/06-27/06 năm học 2020-2021)
06:05 | 18/06/2021


* TKB TUẦN 46: VĂN HÓA - CHUYÊN NGÀNH (xem trực tiếp trên web)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://nln.phanmemdaotao.com/Pages/Sims/ScheduleOfClass.aspx?pt=4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* TKB TUẦN 46: TẠI CHỨC
Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH


(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
LIÊN KẾT HỮU ÍCH