Tin ngắn >> Thời khóa biểu (Chính quy, Tại chức)

TKB Tuần 20 (từ 17/12 đến 23/12), năm học 2018-2019
08:04 | 14/12/2018


THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 - LỊCH THI HK1 (KHỐI VĂN HÓA)


- HS toàn trường nghỉ học chuyên môn để học sinh Khối 10, 11, 12 thi học Kỳ 1 năm học 2018-2019.
- Học sinh khối 10, 11,12 kiểm tra danh sách thi, số báo danh, phòng thi, lịch thi để đi thi.
- Lịch thi văn hoá có sự điều chỉnh môn sinh học 12. Đổi từ ngày 20/12/2018 sang thi ngày 22/12/2018.
Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255 - 0987 069 755

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
  • LIÊN KẾT