Bài viết >> Thành tích

Thành tích đạt được
02:51 | 24/10/2020

*** CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC ***Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, năm 2008
Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, năm 2019

LIÊN KẾT HỮU ÍCH