Tin ngắn >> Phòng NCKH và HTQT

Thông báo mở lớp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
03:57 | 01/10/2020


Học viên đăng ký học, có thể nhập thông tin đăng ký vào mẫu dưới đây:
Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH


PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
  • LIÊN KẾT