Tin ngắn >> Phòng NCKH và HTQT

Thông báo mở lớp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
03:57 | 01/10/2020


Học viên đăng ký học, có thể nhập thông tin đăng ký vào mẫu dưới đây:
Các tin khác

TƯ VẤN TRỰC TIẾP


0274 3 886 255 (phòng Tuyển sinh)
0985 979 949 (thầy Thiện)
0979 077 874 (cô Hậu)
 
LIÊN KẾT HỮU ÍCH