Tin ngắn >> Phòng NCKH và HTQT

Danh sách thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, ngày 12/03/2019
08:05 | 11/03/2019

CA 1: bắt đầu lúc 13h00
CA 2: bắt đầu lúc 15h45
Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT