Tin ngắn >> Phòng NCKH và HTQT

Một số đề thi mẫu (phần thực hành), thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
03:03 | 28/02/2019

THÔNG BÁO
Tổ chức thi cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
(trước đây gọi là Chứng chỉ Tin học A)
---------------------
- Đối tượng dự thi: Tất cả các cá nhân có nhu cầu thi cấp Chứng chỉ CNTT cơ bản
- Thời gian thi: chiều ngày 12/03/2019 (thứ 3)
- Hội đồng thi: Trung tâm Tin học - Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM
- Địa điểm thi: Phòng 6, Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương
- Lệ phí thi: 350.000 đồng/thí sinh/lần thi
- Hạn chót nhận đăng ký dự thi: 12h00, 6/3/2019. Đăng ký trực tiếp cho thầy HIẾU (035.772.9147)
- Tổ chức ôn thi: từ 17h00-19h00, các ngày 4+5+6/3/2019, Phòng 6

----------------------------

* Một số đề thi mẫu phần thực hành:
(Phần trắc nghiệm sẽ thi trực tiếp trên máy tính)

SC_UDCB_0270_0066_201504_315.pdf
SC_UDCB_0345_0066_201504_323.pdf
SC_UDCB_0345_0066_201504_353.pdf
SC_UDCB_0551_0066_201504_359.pdf
SC_UDCB_0551_0066_201504_360.pdf
SC_UDCB_0551_0066_201504_361.pdf
Các tin khác
LIÊN KẾT HỮU ÍCH