Tin ngắn >> Phòng NCKH và HTQT

Thông báo chiêu sinh và khai giảng lớp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (khai giảng ngày 18/9/2018)
02:05 | 07/09/2018


Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT