Tin ngắn >> Phòng NCKH và HTQT

Thông báo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VII (2015-2017) của UBND tỉnh
09:02 | 30/05/2016
Thông báo phát động hội thi từ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Dương:
http://www.lhhkhktbinhduong.vn/News/mb/343/phat-dong-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-binh-duong-lan-thu-vii-nam-2015-2017
Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT