Tin ngắn >> Phòng Đào tạo

Thông báo về việc chia ca thi môn Thi học cơ bản (học lại) CA2+CA3
02:33 | 31/12/2017

DANH SÁCH HSSV ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN TIN HỌC CƠ BẢN
(lớp học lại CA2+CA3)


Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT