Bài viết >> Ngành đào tạo

Ngành nghề đào tạo của Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
11:00 | 28/03/2014


8 NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM

(Trình độ Trung cấp hệ chính quy - Thời gian đào tạo: 02 năm)

1. Ngành: CHĂN NUÔI THÚ Y
- Ký hiệu: A
- Mã ngành: 42620106
- Phòng/khoa quản lý: Khoa Nông nghiệp2. Ngành: TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT (Nông học)
- Ký hiệu: B

- Mã ngành: 42620101 - Phòng/khoa quản lý: Khoa Nông nghiệp3. Ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
- Ký hiệu: C

- Mã ngành: 42340303 - Phòng/khoa quản lý: Khoa Kinh tế4. Ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (Địa chính)
Ký hiệu: D
- Mã ngành: 42850104 - Phòng/khoa quản lý: Khoa Địa chính5. Ngành: TIẾNG ANH
Ký hiệu: E
- Phòng/khoa quản lý: Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế
- Mã ngành: 42220201 - Thành lập: Năm 20196. Ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ký hiệu: F
- Mã ngành: 42850101 - Phòng/khoa quản lý: Khoa Địa chính7. Ngành: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Ký hiệu: H
- Mã ngành: 42480207 - Phòng/khoa quản lý: Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế
- Thành lập: Năm 20148. Ngành: MARKETING
- Ký hiệu: M
- Mã ngành: 20202020 - Phòng/khoa quản lý: Khoa Kinh tế
- Thành lập: Năm 2020
LIÊN KẾT HỮU ÍCH