Bài viết >> Ngành đào tạo

Ngành nghề đào tạo của trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
11:00 | 28/03/2014

TT

NGÀNH

KỸ NĂNG NGHỀ SAU TỐT NGHIỆP

MÃ NGÀNH

1

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1.      Kế toán viên

2.      Nghiệp vụ thuế

3.      Nhân viên kinh doanh

4.      Môi giới bảo hiểm

42340303

2

ANH VĂN THƯƠNG MẠI

1.      Phiên dịch

2.      Xuất nhập khẩu

3.      Marketing, PR

4.      Phát triển thị trường

42220201

3

CHĂN NUÔI THÚ Y

1.      Kinh doanh thuốc thú y

2.      Kỹ thuật trang trại chăn nuôi

3.      Kỹ thuật vườn thú hoang dã

4.      Thú y trạm phường xã

42620106

4

TRỒNG TRỌT 
BẢO VỆ THỰC VẬT

1.      Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

2.      Kỹ thuật trồng trọt

3.      Kỹ thuật ngành cao su

4.      Hoa viên cây cảnh

42620101

5

CNTT - 
TIN HỌC ỨNG DỤNG

1.      Thiết kế Web

2.      Đồ họa ứng dụng

3.      Lập trình viên

4.      Công nghệ phần mềm

42480207

6

CNTT - HỆ THỐNG 
THÔNG TIN VĂN PHÒNG

1.      Quản trị mạng

2.      Quản trị Cơ sở dữ liệu

3.      Thương mại mại tử

4.      Quảng cáo truyền thông

42480206

7

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1.      Đo đạc công trình

2.      Địa chính phường xã

3.      Đăng ký quyền sử dụng đất

4.      Môi giới bất động sản

42850104

8

QUẢN LÝ 
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1.      Giám sát môi trường

2.      Công trình đô thị

3.      Quản lý khu công nghiệp

4.      Cấp thoát nước

42850101

TƯ VẤN - TUYỂN SINH


PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
  • LIÊN KẾT