Tin ngắn >> Lịch thi - Thông báo đào tạo

Danh sách thi lai HK1, 2019-2020
09:03 | 10/03/2020


PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

1. ĐIỂM THI LẠI TỐI THIỂU ĐỂ ĐẠT MÔN: Tức là Điểm Tổng kết môn ít nhất bằng  5 điểm.
-  Trong DS thi lại của K35 và K36 là cột SỐ 16 (cột Điểm thi lại tối thiểu để ĐẠT MÔN - MÀU ĐỎ). 
- Các bạn khóa khác có thể tự tính điểm thi lại tối thiểu để đạt môn bằng công thức:

Điểm thi lại tối thiểu để Đạt môn = (5 - 0,4 x TBKT) : 0,6 

2. HS khóa trước HỌC LẠI GHÉP VỚI LỚP nào đi thi lại theo đúng Lịch thi lớp học ghép.

Riêng các bạn Học lại ghép Ty23, Ty24 và NH14 thứ 7, chủ nhật tuần này thi, HS theo dõi lịch thi các lớp VLVH.

3.  Danh sách thi lại nếu có sai sót, đặc biệt trường hợp HS Học lại, chuyển lớp, chuyển ngành chưa có tên trong DS thi lại (HS đủ điều kiện thi nhưng trên website báo nợ môn) thì HS báo ngay về PĐT để cập nhật.

4. Những HS sắp thi Tốt nghiệp vào tháng 3/2020 chưa được thi lần 1, thi lại thì liên lạc gấp về PĐT (trước ngày 12/3/2020) để PĐT bố trí lịch thi.

5. Theo Quy chế ban hành ngày 05/3/2020 số tiền đóng học lại: 30.000 đống/ HS/ 1 môn.

 Nếu HS bỏ thi lại hoặc thi lại có điểm TKM L2 <5 phải HỌC LẠI. Mà học lại số tiền đóng cao gấp 32 đến 190 lần số tiền Thi lại + phải đi học lại từ đầu (tốn thời gian gấp 10 đến 80 lần thời gian thi lại)

Vì vậy, các bạn Học sinh hãy chủ động ôn tập và cố gắng thi đạt kết quả thật cao, ít nhất là ĐẠT MÔN nhé!

1. DS KHOA 35 THI LAI K1 2019.2020..pdf
2. DS KHOA 36 THI LAI K1 2019.2020..pdf
3. DS THI LAI. HS HOC LAI GHEP LOP TY23. TY24.pdf
4. DS THI LẠI . HS NGANH QLMT HỌC LẠI GHEP LỚP CQ.pdf
5. DS THI LAI CAC MON CHUNG. HS HOC LAI GHEPCQ.pdf
6. DS THI LAI LOP HLNC MON THUE VA TCDN.pdf
Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT