Tin ngắn >> Lịch thi - Thông báo đào tạo

Lịch thi - Danh sách thi lại HK2 2018-2019 (Đợt 3 - có điều chỉnh danh sách)
12:07 | 19/07/2019

T07-2019-LỊCH THI LẠI K2. DOT 3. KHOA 35.pdf
T07-2019-DANH SACH THI LAI KHOA 35 KY 2 NH 18.19.pdf
--------------------------------------------------------------------
Phòng Đào tạo lưu ý với Học sinh một số nội dung sau:
1.Trường hợp được dự thi lại:
+ Đủ điều kiện được dự thi lần 1: Không nghỉ quá 30% số tiết lý thuyết VÀ TBKT >=5;
+ Lần 1 bỏ thi không có lý do chính đáng hoặc dự thi lần 1 nhưng điểm TKM1<5.
2. Một số Lưu ý: 
+ Trong danh sách có cột cuối cùng là cột điểm thi lại tối thiểu để ĐẠT MÔN. Các em cố gắng ôn bài để đạt được ít nhất là số điểm đó mới ĐẠT môn.
+ Nếu bỏ thi lại hoặc thi lại có điểm TKM2<5 thì học sinh phải HỌC LẠI môn. Khi HS muốn học lại môn lên Phòng Đào tạo đăng ký để học lại.
Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255 - 0987 069 755

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
  • LIÊN KẾT