Bài viết >> Cán bộ GV các bộ phận

Danh sách viên chức và người lao động
10:35 | 28/03/2014


DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Mã trường: TCD4407
Mã số thuế: 3 7 0 0 4 1 9 7 5 4
Điện thoại: 0274 3 511 447 - 0274 3 886 255
Website: nonglambd.edu.vn
Facebook: facebook.com/nonglambd
E-mail: tc-nonglam@sgdbinhduong.edu.vn
Địa chỉ: Số 8, Đường ĐX61, Khu Phố 8, Phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

BAN GIÁM HIỆU

1

Phan Thanh Hà

Hiệu trưởng

hapt.sld@gmail.com

0973 533 476

2

Nguyễn Thị Xuân Mai

Phó Hiệu trưởng

xuanmaithnl@gmail.com

0913 712 396

 CHI BỘ ĐẢNG (Nhiệm kỳ: 2020-2023)

1

Phan Thanh Hà

Bí thư Chi bộ

hapt.sld@gmail.com

0973 533 476

2

Nguyễn Thị Xuân Mai

Ủy viên

xuanmaithnl@gmail.com

0913 712 396

3

Thái Phương Nga

Ủy viên

anhngamy@gmail.com

0927 624 039

4

Đinh Trung Dũng

Ủy viên

dinhtrungdung2000@gmail.com

0914 497 125

 CÔNG ĐOÀN

1

Thái Phương Nga

Chủ tịch

anhngamy@gmail.com

0927 624 039

2

Lê Thị Tiên

Phó Chủ tịch

lethitien214@gmail.com

0843 843 456

3

Trần Thị Hoài Linh

Trưởng Ban Nữ công

linhcuong2245@gmail.com

0963 995 550

4

Phạm Văn Thiện

Ủy viên

phamvanthien79@gmail.com

0985 979 949

5

Nguyễn Quang Hợp

Ủy viên

quanghopsp2@gmail.com

0372 754 660

 ĐOÀN THANH NIÊN (Nhiệm kỳ: 2019-2022)

1

Lê Trung Hiếu

Bí thư Đoàn trường

hieu12th01@gmail.com

0357 729 147

2

Nguyễn Quang Hợp

Phó Bí thư

quanghopsp2@gmail.com

0372 754 660

3

Trị Vinh

Phó Bí thư

trivinh6393@gmail.com

0985 655 486

4

Lê Thị Hậu

Ủy viên Ban Thường vụ

haule.308@gmail.com

0979 077 874

5

Hoàng Thị Minh

Ủy viên Ban Thường vụ

hoangminhtcnl@gmail.com

0978 589 403

6

Nguyễn Thị Nhẫn

Ủy viên BCH

nhankute1357@gmail.com

0937 639 027

7

Nguyễn Tấn Kiệt

Ủy viên BCH

tankiet7394@gmail.com

0982 092 305

 PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH (P.TCHC) - Điện thoại: 0274 3 511 447 - Fax: 0274 3 512 385

1

Phan Ng. Hoàng Tuấn

Trưởng phòng (H)

phantuanuit@gmail.com

0904 182 055

2

Nguyễn Thế Cương

Giáo viên (B)

nguyenthecuong1709@gmail.com

0979 134 687

3

Lưu Ngân Hà

Văn thư

luunganhavta8@gmail.com

0379 782 153

4

Trần Nhựt Tiến

Nhân viên

tien8484@gmail.com

0947 414 256

5

Lê Thanh Trường

Nhân viên y tế

truongtruong3000@gmail.com

0908 695 559

6

Nguyễn Thị Thu Giang

Nhân viên tạp vụ

 

0962 487 890

7

Đào Thị Nịnh

Nhân viên tạp vụ

 

0362 031 477

8

Ngô Văn Diễn

Nhân viên cây cảnh

 

 

9

Nguyễn Thành Được

Bảo vệ

nguyenduoc.122018@gmail.com

0965 167 506

 (PHÒNG TÀI VỤ)

10

Trần Thị Hoài Linh

Kế toán trưởng (C)

linhcuong2245@gmail.com

0976 027 245

11

Hoàng Thị Minh

Thủ quỹ (C)

hoangminhtcnl@gmail.com

0978 589 403

 PHÒNG ĐÀO TẠO - Điện thoại: 0274 3 512 386

1

Nguyễn Thị Xuân Mai

Trưởng phòng (B)

xuanmaithnl@gmail.com

0913 712 396

2

Phạm Văn Thiện

P. Trưởng phòng (c.trị)

phamvanthien79@gmail.com

0985 979 949

3

Phạm Thị Mỹ Châu

P. Trưởng phòng (A)

phamthimychau@gmail.com

0947 842 248

4

Nguyễn Thị Dung

Nhân viên

dung0903678169@gmail.com

0903 678 169

5

Nguyễn Quang Hợp

Nhân viên (GV Sử)

quanghopsp2@gmail.com

0372 754 660

6

Ng. Thị Thanh Non Cúc

Nhân viên (GV Vật Lí)

hoacucnho0704@gmail.com

0918 666 209

7

Đặng Thị Mỹ Phương

Nhân viên (GV Toán)

phuongheo1208@gmail.com

0384 480 847

 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN (PHÒNG QLSV) - Điện thoại: 0274 3 886 255

1

Lê Thị Hậu

Phó trưởng phòng (B)

haule.308@gmail.com

0979 077 874

2

Trị Vinh

Giáo viên (GV Thể dục)

trivinh6393@gmail.com

0985 655 486

3

Đoàn Hồng Nga

Nhân viên

ngadangntn@gmail.com

0387 968 848 

4

Nguyễn Thị Tú Ngọc

Nhân viên (GV Văn)

nguyenthitungoc1993@gmail.com

0964 415 798

5

Đinh Thị Bích Trâm

Nhân viên (GV Sinh)

dinhtram6590@gmail.com

0978 079 389

 PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (P.NCKH-HTQT)
Quản lý chuyên môn ngành: Tin học ứng dụng 
(H)Tiếng Anh (E)

1

Thái Phương Nga

Trưởng phòng (c.trị)

anhngamy@gmail.com

0927 624 039

2

Lê Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng (H)

hieu12th01@gmail.com

0357 729 147

3

Phạm Thị Bích Phượng

Giáo viên (H)

phuong07th030@gmail.com

0949 462 268

4

Lê Thị Liễu

Giáo viên (H)

lethilieu.qb@gmail.com

0977 702 470

5

Đặng Bích Tuyền

Giáo viên (E)

snowflaketuyen@gmail.com

0392 789 788

 KHOA NÔNG NGHIỆP
Quản lý chuyên môn ngành: Chăn nuôi Thú y 
(A)Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (B)

1

Đinh Trung Dũng

Trưởng khoa (B)

dinhtrungdung2000@gmail.com

0914 497 125

2

Nguyễn Bá Biên

Phó Trưởng khoa (B)

nguyenbabien_1905@yahoo.com.vn

0932 711 367

3

Nguyễn Mạnh Tường

Giáo viên (B)

manhtuong0714@gmail.com

0918 012 754

4

Lê Thị Tiên

Giáo viên (B)

lethitien214@gmail.com

0843 843 456

5

Phạm Văn Huỳnh

Giáo viên (A)

phamvanhuynh07071985@gmail.com

0812 802 468

6

Nguyễn Tấn Kiệt

NV Trại thực nghiệm (B)

tankiet7394@gmail.com

0982 092 305

7

Trần Văn Hoàng

NV Trại thực nghiệm (B)

tranvanhoang32b11@gmail.com

0962 076 469

 KHOA ĐỊA CHÍNH
Quản lý chuyên môn ngành: Quản lý đất đai (D)Quản lý Tài nguyên và Môi trường (F)

1

Trần Thị Kim Liên

Trưởng khoa (D)

tranthikimlientcnl@gmail.com

0972 597 637

2

Phạm Thị Vân

Giáo viên (F)

phamthivan50mt@gmail.com

0973 592 988

3

Lê Văn Tấn

Giáo viên (D)

tanlevan46@gmail.com

0971 833 553

4

Nguyễn Thị Nhẫn

Giáo viên (F)

nhankute1357@gmail.com

0937 639 027

 KHOA KINH TẾ
Quản lý chuyên môn ngành: Kế toán doanh nghiệp (C)Marketing (M)

1

Dương Đình Linh

Trưởng khoa (C, M)

duongdinhlinh555@gmail.com

0987 069 755

2

Mai Thị Hằng

Giáo viên (C, M)

maihang86moon@gmail.com

0944 008 843

3

Trần Thiện Chí

Giáo viên (C, M)

thienchi1803@gmail.com

0963 204 964

 KHOA VĂN HÓA CƠ BẢN

1

Nguyễn Thị Khuê

Trưởng khoa (GV Anh, E)

minhkhue1979@gmail.com

0985 808 656

2

Bùi Thị Đăng Khoa

Giáo viên (GV GDQP-Sử)

buidangkhoa610@gmail.com

0979 152 759


 Danh sách cập nhật 10/12/2021 

LIÊN KẾT HỮU ÍCH