Tin ngắn >> Đoàn thanh niên

Cuộc thi Thanh niên Bình Dương với an toàn giao thông và nói không với ma túy năm 2020
12:38 | 24/10/2020

-------------------------------------------------------
http://thitructuyen.binhduong.gov.vn/Default.aspx
-------------------------------------------------------

Lưu ý, khi đăng ký chọn Đơn vị là: Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
VÒNG 1 + VÒNG 2: đến 14/11/2010
CHUNG KẾT: 15/11/2020
Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH


(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
LIÊN KẾT HỮU ÍCH