Tin ngắn >> Đoàn thanh niên

Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone
09:21 | 16/08/2020


Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Y tế đề nghị tất cả người dân có máy điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Ứng dụng sẽ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình.Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH


(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
LIÊN KẾT HỮU ÍCH