Tin ngắn >> Đoàn thanh niên

Thông báo Tổng hợp số liệu Đoàn viên, đề xuất khen thưởng
09:24 | 29/05/2019

ĐOÀN TRƯỜNG THÔNG BÁO

1. Để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2019-2022, các lớp cập nhật danh sách Đoàn viên lớp mình (lớp chuyên ngành) và nộp về Đoàn trường, hạn chót 31/05/2019 (theo mẫu bên dưới).

2. Mỗi lớp đề xuất khen thưởng từ 1-3 bạn có nhiều đóng góp trong các hoạt động phong trào của Trường, của Đoàn trường, của lớp trong năm học 2018-2019 (gửi kèm danh sách Đoàn viên).

Có thắc mắc liên hệ th HIẾU (0357729147)


Các tin khác
TƯ VẤN - TUYỂN SINH

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255 - 0987 069 755

BAN THƯỜNG XUYÊN (HỆ VLVH)
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
  • LIÊN KẾT