Tin ngắn >> Đoàn thanh niên

Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2018-2019 - Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Đại hội, Văn kiện Đại hội
04:22 | 20/04/2018

CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:
1. Đoàn Chủ tịch, 05 đồng chí:
- LÊ TRUNG HIẾU: Bí thư Đoàn trường
- NGUYỄN QUANG HỢP: Phó Bí thư Đoàn trường
- TRỊ VINH: Phó Bí thư Đoàn trường
- LÊ THỊ HẬU: Ủy viên Ban Thường vụ (Bí thư Chi đoàn GV)
- NGUYỄN THỊ NHẪN: Ủy viên Ban Thường vụ
2. Ban Thư ký, 02 đồng chí:
- ĐẶNG BÍCH TUYỀN: Đoàn viên CĐGV - Trưởng ban
- ĐẶNG THỊ YẾN LINH: Đoàn viên Chi đoàn 12C - Thành viên
3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu, 03 đồng chí:
- BÙI THỊ ĐĂNG KHOA: Đoàn viên CĐGV - Trưởng ban
- ĐINH THỊ BÍCH TRÂM: Đoàn viên CĐGV - Thành viên
- TRẦN VĂN TOÀN: Đoàn viên Chi đoàn 12A - Thành viên
4. Ban thẩm tra tư cách đại biểu, 02 đồng chí:
- NGUYỄN THỊ TÚ NGỌC: Đoàn viên CĐGV - Trưởng ban
- LÊ CÔNG VŨ: Đoàn viên Chi đoàn 11A - Thành viên


Văn kiện đại hội: DoanTCNL-[04.2018]-Van kien DH Đoan truong 2018-2019 - V2.pdf
(Đại biểu xem và tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội)
Hiếu Lê.
Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT