Tin ngắn >> Đoàn thanh niên

Kế hoạch tổ chức Đại hội, hội nghị các Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018
02:14 | 26/12/2017Tải văn kiện tổ chức Đại hội Chi đoàn:
http://nonglambd.edu.vn/tin/doan-thanh-nien/1366/van-kien-to-chuc-dai-hoi-chi-doan/

Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT