Tin ngắn >> Đoàn thanh niên

Thông báo họp Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng, tháng 12 năm 2017
08:01 | 03/12/2017

THÔNG BÁO

Bí thư Đoàn trường thông báo triệu tập cuộc họp Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng tháng 12 năm 2017, cụ thể như sau:
- Thời gian: 10 giờ 20 phút, ngày 06/12/2017 (sáng Thứ 4).
- Địa điểm (dự kiến): Phòng 1.
- Thành phần tham dự: Các thành viên Ban chấp hành Đoàn trường, lớp trưởng, Bí thư của tất cả các Chi đoàn/Lớp (kể cả lớp học buổi sáng và lớp học buổi chiều)
- Nội dung cuộc họp:
+ Ban Chấp hành Đoàn trường yêu cầu đại diện các lớp tham dự cuộc họp báo cáo các số liệu sau: Tổng sĩ số lớp hiện tại, Số lượng Đoàn viên hiện tại, Số lượng ĐVTN đã đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên 2017-2018, Số các hoạt động đã tham gia kể từ đầu năm học (từ tháng 08/2017), Các khen thưởng của cá nhân/tập thể (nếu có), Tình hình đóng đoàn phí.
+ Triển khai một số hoạt động trong tháng 12.
Các tin khác
TƯ VẤN


PHÒNG ĐÀO TẠO
(0274) 3 512 386

PHÒNG TUYỂN SINH
(0274) 3 886 255

BAN THƯỜNG XUYÊN
(0274) 3 512 387
  • LIÊN KẾT