Tin ngắn >> Công đoàn

Tiêu chuẩn "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"
03:39 | 26/05/2015

TIÊU CHUẨN
                     " Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"

               A. Tiêu chuẩn giỏi việc nước

          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt các danh hiệu thi đua tại đơn vị; 

          - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng. Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân;

          - Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ;

          - Thực hành tiết kiệm; đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí

               B. Tiêu chuẩn đảm việc nhà

         - Tổ chức tốt cuộc sống, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa";

         -  Xây  dựng tình yêu lành mạnh;

         - Quan tâm, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, nuôi dạy con tốt, không sa ngã vào các tệ nạn xã hội;
     
        - Quan tâm, có mối quan hệ tốt với cộng đồng, địa phương nơi cư trú
Các tin khác

TƯ VẤN TRỰC TIẾP


0274 3 886 255 (phòng Tuyển sinh)
0985 979 949 (thầy Thiện)
0979 077 874 (cô Hậu)
 
LIÊN KẾT HỮU ÍCH