Tin ngắn >> Chi bộ

Giới thiệu chi bộ trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp
03:00 | 27/04/2015
Chi bộ trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp là chi bộ thuộc Đảng ủy sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

 1. GIỚI THIỆU CHI BỘ

Chi  bộ trường Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp là chi bộ thuộc Đảng ủy sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Chi bộ đã lãnh đạo toàn diện hoạt động của nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành sứ mệnh của trường đã được công bố:Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp là trường công lập, đào tạo đa ngành ( hiện nay trường có 8 ngành đào tạo) , đa lĩnh vực (các lĩnh vực Kinh tế; Chăn nuôi Thú y; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Quản lý Đất đai; Quản lý Tài nguyên môi trường; CNTT: Tin học ứng dụng; CNTT: Hệ thống thông tin văn phòng; Tiếng Anh) nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đặc biệt cho khu vực phía Nam nói chung và cho tỉnh Bình Dương nói riêng. 

 2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Chi bộ lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường, xây dựng Chi bộ và đơn vị vững mạnh.

Chi bộ lãnh đạo công tác chuyên môn; công tác tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ,  các đoàn thể, công tác xây dựng Đảng; kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Điều lệ Đảng.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chi bộ trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương nhiệm kỳ (2015-2018) của trường gồm 3 đồng chí:

1.      Đồng chí Huỳnh Kim Ngân: Bí thư –Hiệu trưởng nhà trường

2.      Đồng chí Đinh Thanh Sang: phó bí thư – Phó hiệu trưởng nhà trường.

3.      Đồng chí Thái Phương Nga: ủy viên – Trưởng ban thanh tra.

Chi bộ có 23 đồng chí đảng viên thuộc các phòng khoa và 2 đồng chí đảng viên là học sinh.

4. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TCNL BD NHIỆM KỲ 2015-2018

MỤC TIÊU: 

    Trong nhiệm kỳ 2015-2018 Chi bộ nhà trường tập trung nguồn lực và trí tuệ vào mục tiêu sau:

-  Tiếp tục xây dựng Đảng bộ “Trong sạch Vững mạnh”, đủ năng lực lãnh đạo hệ thống chính trị trong Nhà trường.

-  Xây dựng và phát triển trường thành trường đa ngành, đa lĩnh vực, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực, cho khu vực - Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, quy trình và phương thức đào tạo theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”.

- Đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại, ưu tiên cho những ngành đào tạo mới.

 CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-  Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tăng cường tính pháp chế, giữ vững sự ổn định chính trị.

-  Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, đạt và trên chuẩn để tạo cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

-  Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng về số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu đào tạo. Từng bước hoàn thiện công tác tổ chức quản lý đào tạo, chương trình và quy trình đào tạo. Gắn kết đào tạo với yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực, triển khai mạnh mẽ chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội

-  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo.

 -  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, trên cơ sở phát huy dân chủ thực sự trong Đảng, nâng cao tính chiến đấu của đảng viên và chi bộ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Mỗi đảng viên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nâng cao năng lực lãnh đạo và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong các mặt hoạt động của Nhà trường.

Các tin khác

TƯ VẤN TRỰC TIẾP


0274 3 886 255 (phòng Tuyển sinh)
0985 979 949 (thầy Thiện)
0979 077 874 (cô Hậu)
 
LIÊN KẾT HỮU ÍCH