Tin ngắn >> Chi bộ

Triển khai Hiến pháp và Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
08:17 | 26/04/2015

Ngày 17-4, chi bộ Trường TCNL Nghiệp Bình Dương triển khai buổi nghe hiến pháp 2013 và chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cho tất cả giáo viên – CBCNV và toàn thể Học sinh-Sinh viên của trường. 

Thầy Huỳnh Kim Ngân bí thư chi bộ phát biểu triển khai buổi nghe hiếp pháp

Các nội dung của chuyên đề thể hiện tính cấp thiết trong bối cảnh Đảng ta tập trung thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI), tiến hành đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"là tài sản quý mà mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng phải trân trọng, giữ gìn, học tập và làm theo.

Toàn thể giáo viên , cán bộ công nhân viên va học sinh trường TCNL BD nguyện sống học tập va làm theo hiến pháp, theo tấm gương đạo đức HCM, quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.Toàn thể giáo viên – CBCNV nghiêm túc lắng nghe hiến pháp

Các tin khác

TƯ VẤN TRỰC TIẾP


0274 3 886 255 (phòng Tuyển sinh)
0985 979 949 (thầy Thiện)
0979 077 874 (cô Hậu)
 
LIÊN KẾT HỮU ÍCH