Tin ngắn >> Liên hệ

Thông tin liên hệ
01:40 | 09/08/2018

----------------------------------------------------
>> THÔNG TIN LIÊN HỆ <<
----------------------------------------------------

Mã trường: TCD4407
Tên trường: Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương
Mã số thuế: 3 7 0 0 4 1 9 7 5 4
Số điện thoại:
+ Văn phòng: (0274) 3 511 447
+ Phòng Tuyển sinh: (0274) 3 886 255
+ Phòng Đào tạo: 
(0274) 3 512 386
+ Ban Thường xuyên: (0274) 3 512 387
Website: nonglambd.edu.vn
Email: tc-nonglam@sgdbinhduong.edu.vn
Facebook: facebook.com/nonglambd
Địa chỉ: Số 08, ĐX061, Khu phố 8, Phường Định Hòa, TP.TDM, Bình Dương.http://maps.vietbando.com/maps/?t=1&st=0&sk=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Trung+C%E1%BA%A5p+N%C3%B4ng+L%C3%A2m+Nghi%E1%BB%87p+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng&l=14&kv=11.0537978,106.663599&c=1&full=1 https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+trung+c%E1%BA%A5p+N%C3%B4ng+L%C3%A2m+Nghi%E1%BB%87p+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@11.0528193,106.6690781,15z/data=!4m5!3m4!1s0x3174d1c3e2b40f4f:0x571c27aaa1fea324!8m2!3d11.0578758!4d106.654917
TƯ VẤN - TUYỂN SINH


(0274) 3 886 255 - 0979 077 874

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
(0274) 3 512 387 - 0985 979 949
LIÊN KẾT HỮU ÍCH