Tin ngắn >> Liên hệ

Thông tin liên hệ
01:40 | 09/08/2018

----------------------------------------------------
>> THÔNG TIN LIÊN HỆ <<
----------------------------------------------------

Mã trường: TCD4407
Tên trường: Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương
Mã số thuế: 3 7 0 0 4 1 9 7 5 4
Số điện thoại:
+ Văn phòng: (0274) 3 511 447
+ Phòng Tuyển sinh: (0274) 3 886 255
+ Phòng Đào tạo: 
(0274) 3 512 386

Website: nonglambd.edu.vn
Facebook: facebook.com/nonglambd
Youtube: (Trường TCNL Bình Dương) youtube.com/channel/UCPPrlzN_ymRq4SHMiq-A2Hg
Email: tc-nonglam@sgdbinhduong.edu.vn
Địa chỉ:
Số 08, ĐX061, Khu phố 8, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.http://maps.vietbando.com/maps/?t=1&st=0&sk=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Trung+C%E1%BA%A5p+N%C3%B4ng+L%C3%A2m+Nghi%E1%BB%87p+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng&l=14&kv=11.0537978,106.663599&c=1&full=1 https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+trung+c%E1%BA%A5p+N%C3%B4ng+L%C3%A2m+Nghi%E1%BB%87p+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@11.0528193,106.6690781,15z/data=!4m5!3m4!1s0x3174d1c3e2b40f4f:0x571c27aaa1fea324!8m2!3d11.0578758!4d106.654917

TƯ VẤN TRỰC TIẾP


0274 3 886 255 (phòng Tuyển sinh)
0985 979 949 (thầy Thiện)
0979 077 874 (cô Hậu)
 
LIÊN KẾT HỮU ÍCH